Logotype
Logotype
Logotype

KIBI Media – järjestelmällä luot nopeasti selkeän yleiskuvan eri tutkimuslaitteiden tuottamista valokuvista ja videoista – kaikki yhteen ja samaan näkymään avattuna. Potilastiedot tiedostomuodosta riippumatta voit tallentaa KIBIn hallinta- ja säilytysjärjestelmään. Järjestelmään tallennetut tutkimukset ovat jälleenhaettavissa kertomusjärjestelmien kautta. Hallinta- ja säilytysjärjestelmä on tietoturvallinen, Sähke2 sertifioitu, potilastietokeskeinen järjestelmä, joka tukee yleisiä terveydenhuollossa käytettäviä standardeja. Standardien mukaisesti toteutetut järjestelmäintegraatiot mahdollistavat kuvien ja videoiden jakamisen ja katselun eri klinikoiden ja sairaaloiden välillä tietoturvallisesti.

KIBI Media mahdollistaa nopean ja helpon pääsyn sekä tarjoaa monipuoliset diagnostiikkatyökalut edellä mainittujen tutkimusten lisäksi myös PACS-kuvien katseluun ja analysointiin.


KIBI Media

KIBI Media - tuotteella luot helposti selkeän yleiskuvan potilaasta järjestelmään tallennetuista tutkimuksista, valokuvista, videoista ja muista potilasasiakirjoista. KIBI Media on yhteensopiva terveydenhuollon eri tietojärjestelmien ja lääketieteellisten laitteiden kanssa.

Yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa kaikissa Pohjoismaissa, olemme tunnistaneet ja analysoineet tarpeita ja vaatimuksia, jotka asiakkaat asettavat nykyaikaiselle multimediajärjestelmälle. Näiden tutkimusten tuloksena on syntynyt KIBI Media, jonka toiminta perustuu monimuotoisen potilastiedon hallintaan, käytettävyyteen ja potilastietoturvaan.

Tiedonhallinta
CE-merkitty KIBI Media on monipuolinen diagnostiikkaohjelmisto valokuvien ja videoiden hallintaan, muokkaamiseen ja eri laitteiden tuottamien potilastietojen tallentamiseen (esim. kamerat ja videosignaaleja tuottavat laitteet) KIBI järjestelmän piiriin. KIBI Media on täysin selainpohjainen ratkaisu, joka mahdollistaa järjestelmän nopean käyttöönoton ja laajennettavuuden.

Monipuolisuus
KIBI Media tarjoaa ainutlaatuisia toimintoja, joiden avulla voit käsitellä ja kommentoida valokuvia ja videoita. Tekstityökalulla voit kirjoittaa kommentteja suoraan kuvaan, mittatyökaluilla voit arvioida hoidon vaativuutta, kaikki nämä lisätiedot voit vaivattomasti tallentaa järjestelmän piiriin. Voit verrata järjestelmään eri aikaan ja eripaikoista tallennettuja valokuvia ja videoita yhdessä näkymässä ja samalla voit käydä läpi tutkimuksiin kirjattuja kommentteja.

Käytettävyys
KIBI Media ratkaisun avulla muokkaat ja käsittelet kuvamateriaalia, toistat ja tallennat vaivattomasti videokuvaa. Yhtä helposti voit myös jakaa materiaaleja kollegoillesi, muille osastoille tai muihin terveydenhuollon toimiyksiköihin. KIBI Media on helposti integroitavissa lääketieteellisiin laitteisiin ja potilastietojärjestelmiin.

KIBI Media lyhyesti:
• Web-pohjainen ratkaisu
• Integroitavissa eri potilastietojärjestelmiin ja lääketieteellisiin laitteisiin
• Käyttäjäystävälliset toiminnot, selkeä käyttöliittymä
• Videokuvan kaappaustoiminto
• Tuki Full HD-tallennukselle
• Videopakkaus H.264
• Kertakirjautuminen ja korkea tietoturva
• CE-sertifioitu

Tuote-esite
Produktblad
Jaa sivut
Facebook Linkedin

KIBI Media ominaisuudet

DICOM Diagnostics Tool

Kuvat avautuvat nopeasti ja korkealaatuisina selainpohjaiseen katselimeen, diagnostiikkaohjelmisto tarjoaa helppokäyttöiset työvälineet kuvien katseluun ja vertailuun.

KIBIn DICOM-ratkaisu nopea ja monipuolinen
KIBIn DICOM-ratkaisulla yhdistät helposti eri kuvantamisjärjestelmien tuottamat kuvat tallentamalla ne erillisten kuva-arkistojen sijaan Kibi järjestelmään. Ratkaisumme tarjoaa monipuoliset työvälineet kuvien katseluun ja vertailuun läpi koko kliinisen hoitoketjun.

Radiologit, kardiologit sekä muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat hoitaa työnsä KIBI ratkaisua käyttäen entistä tehokkaammin, turvallisemmin ja joustavammin. Ratkaisu tukee sekä DICOM- kuvien että ei-DICOM muotoisten potilastietojen hallintaa, säilytystä ja katselua. KIBI ratkaisu mahdollistaa pääsyn kertakirjautumisella potilaan eri tutkimustietoihin kertomusjärjestelmän kontrolloimana, mistä ja milloin tahansa muutamassa sekunnissa.

Käyttöliittymän voit räätälöidä omien mieltymyksiesi mukaiseksi.

Ratkaisu tarjoaa edistyneitä ominaisuuksia, linkityksen muihin potilastutkimuksiin, monipuoliset mahdollisuudet merkintöjen tekemiselle, helpot vuorovaikutteiset käyttäjäistunnot, useamman näytön tuen ja paljon muuta.

KIBI DICOM lyhyesti:
• Tuki 2D-, 3D- ja erikoislaitteille, kuten mammografia ja Fusion
• Tuki kattavalle joukolle terveydenhuollon standardeja (DICOM, IHE, HL7)
• Optimoitu yhteiskäyttö reaaliaikaisena

Jaa sivut
Facebook Linkedin

Tietovarasto

Multimediatiedostojen ja potilasasiakirjojen säilyttämiseen.

KIBIn tietovarasto
Kaikki kliiniset tiedot yhdessä ja samassa tietovarastossa. Tallenna, hallinnoi, säilytä ja katsele potilastietoja riippumatta niiden alkuperästä tai muodosta. Järjestelmä tukee DICOM- ja ei-DICOM muodossa olevaa potilas- ja tutkimusmateriaalia.

KIBIn tietovarasto on toimittaja- ja tiedostomuoto riippumaton potilastiedon hallinta- ja säilytysjärjestelmä, joka on helposti integroitavissa eri toimittajien tutkimuslaitteisiin. Järjestelmä on modulaarisen rakenteen ansiosta helposti laajennettavissa yhdestä terveydenhuollon toimintayksiköstä aina SOTE alueen laajuiseen käyttöön.

Voit nopeuttaa hoitotyötä, kehittää toimitapoja ja hallinnoida valtavaa potilastiedon massaa tietoturvallisesti ja kustannustehokkaasti. KIBI tietovarastoratkaisusta löydät erinomaisen avun potilastiedonhallintaan mikä tarkoittaa, että voit samalla pienentää potilastiedon säilytyskustannuksia ja tallennustilaa säilyttämällä tärkeät potilastiedot yhdessä keskitetyssä tietovarastossa. Sinulla on myös mahdollisuus työskennellä erittäin luotettavan ja toimintavarman järjestelmän kanssa, joka lisää potilasturvaa ja säästää kustannuksia. KIBI tietovarasto voidaan liittää käytössä oleviin kuvantamisjärjestelmiin hyödyntäen järjestelmän standardeja rajapintoja ja sen modulaarista rakennetta.

Aloita heti
Tietovarasto tukee Plug and Play -käyttöönottoa, mikä tarkoittaa, että voit ottaa järjestelmän nopeasti käyttöön ja aloittaa välittömästi hallinnoimaan järjestelmään tallennettuja röntgenkuvia, valokuvia, videoita ja muita terveydenhuollon asiakirjoja. Tässä sinulle järjestelmä monimuotoisen potilasmateriaalin välittämiseen terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

KIBIn arkistointiratkaisu:
• Tukee XDS-, HL7-, ja IHE-profiileja
• Tukee DICOM ja ei-DICOM tiedostoja
• Nopeasti käyttöönotettavissa

Jaa sivut
Facebook Linkedin

Kuinka voimme auttaa sinua?

Logotype

KIBI parempaa terveydenhuoltoa Pohjoismaissa! KIBIn potilastietojen hallintajärjestelmiä ja diagnostiikkatuotteita käytetään yli 100 pohjoismaisessa sairaalassa perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.

Osoite

Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa, Finland
+358 400 45 17 24
info@kibi.fi

Tilaa uutiskirjeemme

Syötä koodi: captcha

Seuraa meitä

Linkedin LinkedIn